Skip to main content

Privaatsusreeglid

Kes me oleme

  • MTÜ Vanatehnikaklubi Levatek.
  • Registrikood: 80101560
  • Ringtee 45, Tartu 51105
  • Veebisaidi aadress on https://levatek.eu

Küpsised

Küpsised on väikesed andmefailid, mida säilitatakse arvutis veebibrauseri raames, kui külastatakse eraldi veebilehti. Küpsised ei sisalda ega saa infot eraldi, kuid kui server neid veebibrauseri abil loeb, võivad nad anda infot, et teha teenindus kasutajale kasulikumaks, näiteks, et avastada vigu. Me ei säilita küpsiseid kauem, kui selleks on vajadus.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Kui te uurite meie veebisaiti, kasutame funktsionaalseid ja analüütilisi küpsiseid. Funktsionaalsuse ja toimivuse küpsised toetavad meie veebilehe toimivust ja funktsionaalsust, kuid ei ole ilmtingimata lehe toimimiseks hädavajalikud.

Analüüsiküpsised mõõdavad veebilehe külastatavust ja kaardistavad käitumismustreid. Saadud andmed aitavad meil paremini mõista külastajate käitumist ning annab meile võimaluse pakkuda kasutajale parimaid tehnilisi lahendusi. Neid küpsiseid kasutatakse vaid statistika kogumise eesmärgil ja üksikkülastajaid nende abil ei tuvastata. Mingeid isikuandmeid ega muud sarnast me ei kogu.

Kasutame lehe külastatavuse analüüsiks Google Analytics poolt pakutavaid teenuseid, et: 

  • jälgida külastajate arvu kodulehel
  • jälgida, kui kaua aega külastajad kodulehel veedavad
  • hinnata, milliseid veebisaidi osi on vaja moderniseerida
  • optimeerida kodulehte

Kuidas küpsiste kasutamist piirata või kustutada?

Enamasti on võimalik veebilehitsejat seadistada nõnda, et küpsiste kasutamine piiratakse või lõpetatakse. Kõik tänapäevased veebilehitsejad võimaldavad küpsistega seonduvate seadete optimeerimist. Te võite eemaldada kõik küpsised, mis on juba arvutis olemas, ja muuta sätteid enamikus veebibrauserites, vältimaks küpsiste kasutamist.

Meie veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.