Skip to main content

Mäksa tanki T-34/85 ajalugu

1944

Mäksa tank T-34/85 on üks viiest tank-monumendist, mis püstitati nõukogude ajal endise ENSV territooriumile. Nõukogude tankivägedes pandi tankid pärast aktiivse kasutuse lõppu reservi ja ladustati. Osad tankid jõudsid aga mälestusmärkidena postamentidele. ENSV territooriumil oli kokku 5 tank-monumenti (sulgudes rajamise aasta) – Pärnus (1969), Võrus (1979), Valgas (1978), Narvas (1969) ja Mäksal (1984). Viimasena oli alles mälestusmärgina ainult Narva tank, mis teisaldati 16. augustil 2022 ja viidi Viimsis asuvasse Eesti Sõjamuuseumi.

Mäksa tank T-34/85 on väga huvitava ajalooga tank, mis on reaalselt osalenud ka suurtes ja ajaloolistes tankilahingutes kuni Saksamaani välja. Oluline on antud tanki puhul asjaolu, et kuigi ta osales tõsistes lahingutes ei saanud ta mitte ühtegi märkimisväärset tabamust. Tanki kahuritorul ja tankil olevate numbrite järgi on kindlaks tehtud, et konkreetne isend on toodetud novembris 1944 Uuralis, Nižni Tagilis tankitehases nr 183.

Tänaseks on teada, et see tank on kohtunud ameeriklastega 25.04.1945 Elbel ning näinud ära sõja lõpu 1945 mais Saksamaal. Pärast võitu Saksamaa üle saadeti tank koos teiste polgu tankidega tagasi Elvasse, kus oli formeeritud pärast sõda tankipolk. 1956. aastal saadeti sõjamasin Elva tankipolgu koosseisus alampolkovnik Sergei Afanasjevi juhtimisel maha suruma Ungari ülestõusu. Pärast Ungari sündmusi viidi tank koos teiste Elva polgu tankidega Kaliningradi. Peale aastatepikkust ajateenimist Kaliningradis jõudis tank Mihkel Päärde kui kunagise Elva laskespordibaasi direktori organiseerimistöö tulemusena tagasi Eestisse.

17.09.1984 septembris möödus 40 aastat Eesti Laskurkorpuse poolt Emajõe forsseerimisest. Selle asukohale Mäksal otsustati antud tähtpäeva mälestuseks püstitada Nõukogude võimude poolt mälestusmärk. Elva tankipolgust toodi tank tähtpäevaks valmisehitatud postamendi juurde ning sõidukorras tank sõitis iseseisvalt postamendile.

Eesti Vabariigi saabudes otsustas Tartumaa Muuseum 1993. aastal seoses kohalike kaitseobjektide väärtuste ümberhindamisega maha kanda ja kaitsenimekirjast kustutada tank-monumendi Mäksal.

Kuna tank oli Mäksa valla bilansis, siis vastavalt sellel ajal kehtinud seadusandlusele oli tanki omanikuks juriidilises tähenduses Mäksa vald.

Tanki tänase omanikuni Mikk Lõhmuse kui ajaloolise tehnika kollektsioonäärini jõudis 1993 mais huvipakkuv informatsioon läbi ajalehe kuulutuse. Seal seisis, et ajaloolist tanki tahetakse kõrvaldada postamendilt ning pärast seda tõenäoliselt tükkideks lõigata ja vanametallina maha müüa.

Tanki T-34/85 omanik Mikk Lõhmus ja Mäksa vald jõudsid juunis 1993 kokkuleppele, et tank vahetatakse sõiduauto Moskvitš M-2140 vastu.
Mäksa vallas asus tööle politseinik ning Moskvitš oli esimene politseiauto vallas.

Pärast vahetuslepingu sõlmimist transporditi Mäksa tank T-34/85 Heino Prosti Variku talus asuvasse põllutöömasinate muuseumisse hoiule. Seal seisis ta auru- ja rehepeksumasinate ning traktorite kõrval 23 aastat.

Alates augustist 2016 on tank selle eraisikust omaniku Mikk Lõhmuse poolt antud hoiulepingu alusel eksponeerimiseks sihtasutusele Eesti Lennundusmuuseum.

Mäksa tankiga seotud videomaterjalid on üleslaetud Youtube kanalis „T-34 from Elbe“

Pildiseeria tanki T-34/85 äraveost 1993. aastal