Skip to main content

Mäksa tanki T-34/85 ajalugu

Mäksa tank T-34/85 on üks viiest tank-monumendist, mis püstitati nõukogude ajal endise ENSV territooriumile. Nõukogude tankivägedes pandi tankid pärast aktiivse kasutuse lõppu reservi ja ladustati ning osad tankid jõudsid ka mälestusmärkidena postamentidele. ENSV territooriumil oli kokku 5 tank-monumenti (sulgudes rajamise aasta) – Pärnus (1969), Võrus (1979) Valgas (1978), Narvas (1969) ja Mäksal (1984). Hetkel on alles mälestusmärgina ainult Narva tank.

Mäksa tank T-34/85 on väga huvitava ajalooga tank, mis on reaalselt osalenud ka suurtes ja ajaloolistes tankilahingutes kuni Saksamaani välja. Oluline on antud tanki puhul asjaolu, et kuigi ta osales tõsistes lahingutes ei saanud see tank mitte ühtegi märkimisväärset tabamust. Tanki kahuritorul ja tankil olevate numbrite järgi on kindlaks tehtud, et Mäksa tank T-34/85 on toodetud novembris 1944 Uuralis, Nižni Tagilis tankitehases nr 183.

Tänaseks on teada, et Mäksa tank T-34/85 on kohtunud ameeriklastega 25.04.1945 Elbel ning näinud ära sõja lõpu 1945 mais Saksamaal. Pärast võitu Saksamaa üle saadeti tank koos teiste polgu tankidega tagasi Elvasse, kus oli formeeritud pärast sõda tankipolk. 1956 aastal saadeti Mäksa tank T-34/85 Elva  tankipolgu koosseisus alampolkovnik Sergei Afanasjevi juhtimisel maha suruma Ungari ülestõusu ning pärast Ungari sündmusi viidi tank  koos teiste Elva polgu tankidega Kaliningradi. Pärast aastate pikkust ajateenimist Kaliningradis jõudis tank Mihkel Päärde kui kunagise Elva laskespordibaasi direktori organiseerimistöö tulemusena tagasi Eestisse.

17.09.1984 septembris möödus 40 aastat Eesti Laskurkorpuse poolt Emajõe forsseerimisest ning selle asukohale Mäksal otsustati antud tähtpäeva mälestuseks püstitada Nõukogude võimude poolt mälestusmärk. Elva tankipolgust toodi tank tähtpäevaks valmisehitatud postamendi juurde ning sõidukorras tank sõitis iseseisvalt postamendile.

Eesti Vabariigi saabudes otsustas Tartumaa Muuseum 1993 aastal seoses kohalike kaitseobjektide väärtuste ümberhindamisega maha kanda ja kaitsenimekirjast kustutada tank-monumendi Mäksal.

Kuna Mäksa tank T-34/85 oli Mäksa valla bilansis siis vastavalt sellel ajal kehtinud seadusandlusele oli Mäksa tanki T-34/85 omanikuks juriidilises tähenduses Mäksa vald.

Tänase Mäksa tanki T-34/85 omanikuni Mikk Lõhmuse kui ajaloolise tehnika kollektsioonäärini jõudis 1993 mais informatsioon läbi ajalehe kuulutuse selle kohta, et ajaloolist tanki tahetakse kõrvaldada postamendilt ning pärast seda tõenäoliselt tükkideks lõigata ja vanametallina maha müüa.

Tanki T-34/85 omanik Mikk Lõhmus ja Mäksa vald jõudsid juunis 1993 kokkuleppele, et Mäksa tank T-34/85 vahetatakse sõiduauto Moskvitš M-2140 vastu. Mäksa vallas asus tööle politseinik ning Moskvitš M-2140 oli esimene politseiauto Mäksa vallas.

Pärast vahetuslepingu sõlmimist transporditi Mäksa tank T-34/85 tank Heino Prosti Variku talus asuvasse põllutöömasinate muuseumisse hoiule, kus ta seisis auru-, rehepeksu -masinate ja traktorite kõrval 23 aastat.

Alates augustist 2016 on Mäksa tank T-34/85 selle eraisikust omaniku Mikk Lõhmuse poolt antud  hoiulepingu alusel eksponeerimiseks sihtasutusele Eesti Lennundusmuuseum.

Mäksa tankiga T-34/85 seotud videomaterjalid on üleslaetud Youtube kanalis „T-34 from Elbe“

Pildiseeria tanki T-34/85 äraveost 1993. aastal

%d bloggers like this: